Publikácia „Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku“

Home/Aktuality/Publikácia „Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku“

Publikácia „Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku“

Publikácia „Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku“ (M. Šuľová) sa zameriava na štruktúru zdravotníctva na Slovensku a činnosti sociálnych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach. Publikácia je štruktúrovaná do siedmich kapitol. Prvá kapitola definuje zdravie, vymedzuje determinanty zdravia a približuje zdravotný stav obyvateľov Slovenska. Druhá kapitola definuje chorobu, opisuje prežívanie choroby a utrpenia, objasňuje hospitalizmus, predstavuje chartu práv pacienta a približuje prevenciu pred chorobami. Tretia kapitola je zameraná na zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke zariadenia. Štvrtá kapitola sa venuje zdravotnej politike. Piata kapitola rozoberá proces sociálnej práce v zdravotníctve. Šiesta kapitola približuje sociálnu prácu na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení. Posledná kapitola je venovaná paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Publikácia je určená predovšetkým študentom sociálnej práce. Obsahuje poznatky potrebné pre prácu v zdravotníckych zariadeniach. Nadobudnuté znalosti im pomôžu efektívne vykonávať činnosti sociálneho pracovníka v zdravotníckych zariadeniach.
By |19. decembra 2022|Categories: Aktuality|

About the Author: