Týždeň etiky na TF KU Ružomberok v Košiciach

Home/Aktuality/Týždeň etiky na TF KU Ružomberok v Košiciach

Týždeň etiky na TF KU Ružomberok v Košiciach

Vzhľadom na organizáciu výmenného programu študentov a profesorov v rámci siete CEEPUS AT 502 Bioetika, ktorej iniciátorom je Inštitút systematickej teológie Teologickej fakulty Univerzity Wien pod vedením dekanky Prof. Sigrid Muellerovej, usporiadáva slovenský koordinátor siete Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza 8.4.2014 Workshop študentov a doktorandov o ľudských právach v kresťanstve a Isláme ako aj prednášku prof. Schauppa z KTF Univerzity Karla Franzensa v Grazi. Na túto aktivitu bude o deň neskôr naväzovať výročná konferencia Inštitútu aplikovanej etiky ako aj veľká medzinárodná medzirezortná konferencia organizovaná spolu s komorou pre medicínske právo Medius v dňoch 10.-11.4. v hoteli Košice v Košiciach.

Main organise: Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach
Town where the conference is held: Košice , Slovakia
Dates: 08.04.2014 – 11.04.2014
Conference patronage: Dekan teologickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach prof. Cyril Hišem.
Contact: konferencia.eu@gmail.com
Conference web: http://www.tf.ku.sk/ouniverzite/kalendar-podujati/517-uskutoni-sa-konferencia-o-hadani-osobnej-identity.html
By |14. marca 2014|Categories: Aktuality|

About the Author: