Letná škola o rodine. Univerzita Viedeň, Inštitút morálnej teológie

Home/Aktuality/Letná škola o rodine. Univerzita Viedeň, Inštitút morálnej teológie

Letná škola o rodine. Univerzita Viedeň, Inštitút morálnej teológie

Trojica doktorandov (PhDr. Michaela Šuľová, Mgr. Soňa Vancáková, Mgr. Peter Židó) z Teologickej fakulty v Košiciach bola Inštitútom aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri TF KU Ružomberok v Košiciach nominovaná, aby strávila časť svojich prázdnin letnej škole v rakúskej Viedni. Počas desiatich horúcich júlových dní (14.07.2014 – 23.07.2014) sa spoločne s ostatnými účastníkmi z Českej republiky, Poľska, Slovinka, Chorvátska, Maďarska, Rumunska či dokonca z ďalekej Tanzánie snažili nájsť odpoveď na otázku: Má rodina budúcnosť? Táto letná škola sa konala pod záštitou programu CEEPUS AT 502 bioetika, kam patrí aj košický inštitút a bola akýmsi voľným pokračovaním letnej školy v poľskom Opole, ktorá mala rovnaký názov. Patronát nad priebehom celej školy prevzal prof. Gerhard Marschütz z inštitútu morálnej teológie na Viedenskej univerzite.

Hneď v úvodný deň boli účastníci letnej školy rozdelení do anglicky resp. nemecky hovoriacich skupín, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako výborne premyslený krok zo strany hosťovskej univerzity, pretože sa tým dokonale eliminovali časové prestoje a prípadná nesprávna interpretácia, či zlé pochopenie prekladaného textu. Členovia oboch jazykových skupín boli následne rozdelení do trojíc a boli oboznámení s témou záverečnej práce, ktorú bolo pre úspešné absolvovanie letnej školy vypracovať.

Nasledujúce štyri dni sa už niesli v sérii prednášok, ktoré boli na programe predpoludním každého dňa a popoludní bol čas určený pre diskusie a semináre, ktoré boli zamerané na danú tému konkrétneho dňa. Tematické zameranie prednášok a seminárov bolo skutočne pestré, účastníci sa mali možnosť oboznámiť s najnovšími číslami pôrodnosti v Európe, politickými a kultúrnymi aspektmi rodiny na Filipínach, problematikou rómskych rodín, krízovými situáciami rodín, učením Cirkvi o otázkach manželstva a rodiny či možnostiach ako predísť rozvodom.

Dôležité je taktiež spomenúť, že do programu celej letnej školy sa svojimi prednáškami zapojilo viac ako 10 prednášajúcich z rôznych oblastí. Po vyčerpávajúcej sérii štyroch dní čakal na účastníkov letnej školy deň voľna, ktorý vyžili na prehliadku pamiatok historickej Viedne. Metropola Rakúska ponúka dostatok príležitostí pre kultúrne vyžitie a oddych, a tak sa v nasledujúci deň mohli študenti opäť pustiť do práce. Tento krát ich čakala samostatná práca v skupinách na ich záverečných prácach. Počas celého dňa im boli k dispozícii pridelení tútori rovnako aj otvorená univerzitná knižnica s nespočetným množstvom zahraničnej literatúry a materiálov potrebných pre kvalitné spracovanie pridelenej témy. V nasledujúcich záverečných dňoch účastníci predložili a odprezetovali svoje záverečné práce a po poslednom dni, v ktorom prof. Gerhard Marschütz zhodnotil a uzavrel letnú školu vo Viedni ich čakala cesta domov s plným kufrom vedomostí a zážitkov.

Letnú školu si trojica zástupcov zo Slovenka veľmi pochvaľovala. Aj napriek denno-denným nabitým programom (začiatok prvej prednášky ráno 09:30 koniec posledného seminára 17:30) v neznesiteľných horúčavách si študenti vďaka zaujímavým témam prednášok odnášajú enormné množstvo nových poznatkov a predovšetkým skúseností, ktoré nepochybne napomôžu k osobnému rastu každého z nich a k ďalšej úspešnej reprezentácii domácej univerzity za hranicami Slovenskej republiky.

unnamed2 unnamed3

By |4. augusta 2014|Categories: Aktuality|

About the Author: