Predstavenie Waltera Schauppa

Home/Aktuality/Predstavenie Waltera Schauppa

Predstavenie Waltera Schauppa

V najbližších dňoch Vám budeme postupne predstavovať prednášajúcich  vedeckého TÝŽDŇA ETIKY, ktorý usporiadava Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej Fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach v dňoch 8. až 11. apríla 2014.

Tento týždeň začína 8.4. 2014 workshopom doktorandov a študentov viacerých európskych univerzít združených vo výmennom programe CEEPUS AT 502 bioetika. Na tento naväzuje v to isté predpoludnie prednáška prof. Schauppa hlavne pre zodpovedných za správu diecéz a výchovu kléru na Slovensku.

Schaupp-Fp-4bPodujatie pokračuje v stredu 9.4. poobede v Aule TF KU v Košiciach výročnou konferenciou Inštitútu v roku 2014 spojenou s odovzdávaním ceny Inštitútu pre Mons. prof. Jean-Louis Bruguesa. Táto konferencia má názov HĽADANIE OSOBNEJ IDENTITY BIBLICKÉHO ČLOVEKA PRICHÁDZAJÚCEHO DO PLURALITNEJ SPOLOČNOSTI 21. STOROČIA.

Ako prvého Vám teda predstavíme prof. DDr. Waltera Schauppa. Narodil sa v Kirchbergu/Wagrame v Dolnom Rakúsku v roku 1954. V Innsbrucku a na Viedenskej univerzite v roku 1978 vyštudoval všeobecnú medicínu a pracoval najprv ako lekár u Milosrdných sestier v Linzi. Neskôr po štúdiách teológie vo Viedni a v Ríme bol v roku 1985 vysvätený na kňaza  za viedenskú arcidiecézu a pokračoval na tamojšej univerzite  v štúdiach III. cyklu, ktoré ukončil v roku 1993 dizertačnou prácou na tému „The Ethich of the Helsinki Declaration of the World Medical Association on Medical Research on Human Subjects“. V roku 2002 sa habilitoval v obore morálnej teológie na Univerzite Ludwiga Alberta vo Freiburgu im Breisgau (Nemecko) prácou O napätí medzi spravodlivosťou a dobrom u prof. Eberharda Schockenhoffa. Od roku 2003 je profesorom morálnej teológie a vedúci Inštitútu morálnej teológie na Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karla Franzensa v Grazi (Rakúsko). Walter Schaupp je členom rakúskej bioetickej komisie a zástupcom Rakúska v Eurotransplant Ethics Committee (ETEC) v Leidene (Holandsko), súčasne je členom etickej komisie Zemskej nemocnice v Štajerskom Grazi a takisto členom provinciálnej komisie Milosrdných bratov v Rakúsku. Jeho oblasti vedeckého záujmu sú lekárska etika/bioetika a etika a duchovnosť.

By |10. marca 2014|Categories: Aktuality|

About the Author: