Predstavenie profesora Jeana-Louisa Bruguèsa

Home/Aktuality/Predstavenie profesora Jeana-Louisa Bruguèsa

Predstavenie profesora Jeana-Louisa Bruguèsa

Pred týždňom sme predstavili prvého hosťa vedeckého TÝŽDŇA ETIKY usporiadaného Inštitútom aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri košickej Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku profesora, lekára a kňaza Waltera Schauppa z Katolíckej teologickej fakulty Univerzity Karla Franzensa v rakúskom Grazi. Na výročnej konferencii HĽADANIE OSOBNEJ IDENTITY BIBLICKÉHO ČLOVEKA PRICHÁDZAJÚCEHO DO PLURALITNEJ SPOLOČNOSTI 21. STOROČIA a odovzdávaní ceny Inštitútu za rok 2014 sa zúčastnia viaceré významné osobnosti morálnej teológie Európy. Sme radi, že tieto osobnosti prijali pozvanie do Košíc! Vedecká rada Inštitútu sa jednoznačne rozhodla prepožičať cenu IAEAS za rok 2014 kuriálnemu arcibiskupovi Rímsko-katolíckej Cirkvi Mons. prof. Jean-Louis Bruguèsovi, OP za jeho prínos pri formovaní a výchove kňazského dorastu na východe Slovenska v roku 1991 a z príležitosti jeho jubilejných 70-tych narodenín.

jean_bruguesProfesor Bruguès prednesie 9. apríla poobede prednášku na tému Svedomie: Boh, ktorý hovorí v srdci človeka. Tú istú prednášku si vyžiadali špecialisti na druhý deň organizovanej konferencie medicínskych pracovníkov a právnikov pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR: www.konferencia.medius.sk .

Jean-Louis Bruguès, sa narodil 22. Novembra 1943 v Bagnères de Bigorre. Z dôvodu jeho vynikajúcich študijných výsledkov na strednej a vyššej škole v Montpellier a Madride získava titul magistra ekonomických vied a diplom vyšších štúdii z práva ako aj politických vied na IEP v Paríži. Následne je prijatý na Národnú administratívnu Univerzitu v Paríži (ENA), avšak prekvapujúco sa rozhoduje pre vstup do noviciátu Rehole bratov kazateľov- dominikánov v Lille, kde po štúdiách teológie, večných sľuboch a kňazskom svätení (22. júna 1975 v Toulouse) získava aj titul doktora teológie. Neskôr sa stáva predstaveným komunít v Toulouse a Bordeax a nakoniec provinciálom provincie Toulouse. Súčasne vedecky pôsobí ako profesor morálnej teológie na Katolíckom inštitúte v Toulouse a neskôr získava katedru morálnej teológie po prof. Servais Pinckaersovi,OP na Teologickej Fakulte na Univerzite Fribourg vo Švajčiarsku. V rokoch 1986 až 2002 je členom Medzinárodnej teologickej komisie v Ríme. V rokoch 1995 až 1997 sa stáva na pozvanie parížskeho kardinála Jean-Marie Lustigera pôstnym kazateľom v katedrále Notre-Dame de Paris. V roku 2000 ho dnes bl. Ján Pavol II. vymenúvava za biskupa vo francúzskom Angers (jeho biskupské heslo je  Gloria tua sapientia mea) a stáva sa súčasne kancelárom Katolíckej západnej univerzity (Université catholique de l’Ouest) v Angers. V roku 2002 bol zvolený za predsedu Vieroučnej komisie Francúzkej biskupskej konferencie. V roku 2007 ho pápež Benedikt XVI. menuje arcibiskupom a popri práci diecézneho biskupa sa stáva sekretárom Kongregácie pre katolícku výchovu, členom pontifikálnej rady pre pastoráciu migrantov a sťahujúcich sa osôb a od roku 2009 poradcom Kongregácie pre náuku viery. 26. júna 2012 sa stáva po kardinálovi Rafaelovi Farinovi, SDB vedúcim Vatikánskych tajných archívov a Vatikánskej apoštolskej knižnice.

Mons. arcibiskup Jean-Louis Bruguès, OP pôsobí zároveň ako predseda organizačného výboru Vatikánskej nadácie Jozefa Ratzingera – Benedikta XVI., zvlášť pre prípravu sympózií Evanjelia: dejiny a kristológia- výskum Jozefa kardinála Ratzingera, pápeža Benedikta XVI., z ktorých posledná sa konala v Ríme na Pontifikálnej Lateránskej Univerzite, od 24. do 26. októbra 2013. Je autorom viacerých významných diel z katolíckej morálnej teológie.

By |10. marca 2014|Categories: Aktuality|

About the Author: