Predstavenie prof. Dr. A.H.M. Frederica van Iersela

Home/Aktuality/Predstavenie prof. Dr. A.H.M. Frederica van Iersela

Predstavenie prof. Dr. A.H.M. Frederica van Iersela

V uplynulých dňoch sme Vám predstavili dvoch hostí vedeckého TÝŽDŇA ETIKY usporiadaného Inštitútom aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza (IAE) pri Teologickej fakulte  Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), ktorý sa bude konať v dňoch 8. až 11. marca 2014, profesora, lekára a kňaza Waltera Schauppa z Katolíckej teologickej fakulty Univerzity Karla Franzensa v rakúskom Grazi a Mons. Prof. Jean-Louis Bruguèsa OP, archivára a knihovníka Svätej Rímskej Cirkvi. Týchto hostí budeme mať možnosť zvlášť si vypočuť na výročnej konferencii IAE pri TF KU za rok 2014 pod názvom HĽADANIE OSOBNEJ IDENTITY BIBLICKÉHO ČLOVEKA PRICHÁDZAJÚCEHO DO PLURALITNEJ SPOLOČNOSTI 21. STOROČIA, ktorá sa bude konať v stredu 9. marca 2014 vo veľkej aule TF KU v Košiciach, ale aj na medzinárodnej vedeckej konferencií medicínskych pracovníkov a právnikov pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR pod názvom REPRODUKČNÉ ZDRAVIE ŽENY V CENTRE ZÁUJMU, ktorá bude uzatvárať Týždeň etiky a bude sa konať v Hoteli Košice v dňoch 10. až 11. marca 2014 (bližšie na www.konferencia.medius.sk.)

IerselĎalším hosťom na podujatiach bude profesor Dr. A.H.M. Frederic van Iersel (na snímke), ktorý bude prednášať o chápaní Sociálnej náuky Cirkvi v holanskej spoločnosti v téme s názvom Is evangelism moral in healthcare? Good healthcare in the perspective of Catholic Social Teaching.

Frederic van Iersel sa v roku 1954 v Geldrope v Holansku. Vyštudoval teológiu na Katolíckej univerzite v Nijmegen, kde v roku 1993 získal doktorát s prácou na tému „Peace Learning in the Church“. Od roku 1990 do 1996 bol členom pracovnej skupiny venovanej problematike duchovnej pastorácie v armáde. V roku 1995 bol vymenovaný za profesora Vojenských štúdii duchovnej správy na Univerzite v Tilburgu. Vyučuje náboženstvo a etiku v medzinárodných konfliktoch, etiku vojny a mieru a vojenskú etiku. Súčasne vyučuje Sociálnu náuku Cirkvi na Tilburskej škole teológie, na oddelení Katolíckej teológie Tilburskej univerzity aplikovanej etiky (Fontys Hogeschool Utrecht) a na Canon Triest Inštitúte bratov milosrdnej lásky v Moerzeke v Belgicku. Súčasne je profesor Iersel poradca pre teológiu a rozvoj politiky Rímsko-katolíckej vojenskej pastoračnej služby v Holansku. Je zakladateľom Úradu pre vojenskú etiku pri holanskom ministerstve obrany (1999), Centra pre štúdium väzenskej pastorácie a Katedry pre štúdium väzenskej pastorácie (2009) na Tilburgskej univerzite. Prof. van Iersel je súčasne diakonom katolíckej Cikrvi od roku 1989.

By |10. marca 2014|Categories: Aktuality|

About the Author: