Letná škola CEEPUS – Pécs (HU)

Home/Aktuality/Letná škola CEEPUS – Pécs (HU)

Letná škola CEEPUS – Pécs (HU)

V dňoch od 31.3.2016 do 07.04.2016 sa skupina študentov (Chovancová, Sekerák, Molokáč, Szanyi) zastupujúcich Inštitút aplikovanej etiky Teologickej fakulty KU v Košiciach zúčastnila na Letnej škole bioetik, ktorá sa tohto roku konala na Biskupskej teologickej vysokej škole v Pécsi. Toto niekoľkodňové podujatie bolo organizované v rámci programu AT502 CEEPUS. Hlavnou témou letnej školy bola Chudoba a zdravie. Účastníkmi boli vysokoškolský študenti rozmanitých študijných odborov ako sociálna práca, katolícka teológia, sociológia, náuka o rodine. Okrem odbornej pestrosti mala letná škola aj medzinárodný charakter, keďže medzi študentmi boli nielen domáci Maďari, ale aj „hostia“ zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska.

 Počas jednotlivých dní bol pre účastníkov pripravený bohatý program. Mali sme možnosť absolvovať prednášky, diskusie a exkurzie, ktoré nás voviedli do témy letnej školy. Teoreticky sme sa venovali téme najprv z pohľadu teológie, pričom teologický pohľad nám predstavil Martos Balázs, ktorý vo svojej prednáške predstavil vnímanie chudoby a zdravia z pohľadu Sv. Písma. Odlišný uhol pohľadu prezentovala Eszter Péntek, ktorá nám ponúkla sociologický úvod do skúmania otázky chudoby v spoločnosti. Iné nazeranie na to, čo znamená byť chudobný a aj fakt, že chudoba a jej vnímanie je veľmi relatívne nám priblížila prof. Sigrid Müller. Tá nás rovnako oboznámila aj zo stručným prierezom vzťahu cirkvi a zdravia v dejinách. Veľmi podnetnou bola aj prednáška prof. Morciniec-a, ktorý poukázal na úzke prepojenie medzi zdravím a medziľudskými vzťahmi. Súčasťou väčšiny prednášok boli aj diskusie, ktoré najprv prebiehali v menších skupinách a následne sme naše postrehy mohli prezentovať a konfrontovať s ostatnými, a tak spoločne hľadať konsenzus. Prostredníctvom otázok sme sa aj my mohli zapojiť do diskusie a vytvárať si tak na prezentované témy vlastný názor.

 Okrem prednášok a diskusií nám lepšie pochopiť komplexnosť problému chudoby umožnila aj interaktívna hry, pri ktorej sme si sami pre seba mohli zodpovedať otázku: „Som bohatý alebo chudobný?“, a tak pozorovať mnohoznačnosť a relatívnosť vnímania chudoby.

 Aby teoretické poznatky vystriedala aj praktická skúsenosť naši hostitelia nám pripravili exkurzie. Najprv sme nahliadli do priestorov Katolíckej charity pôsobiacej v meste Pécs a jeho okolí, kde sme videli v čom spočíva pomoc chudobným v podaní katolíckej charitatívnej organizácie. Ďalej sme navštívili domov dôchodcov Sz. Lörincz, kde sme sa zamýšľali nad tým, či je možné starnutie vnímať ako chorobu.

Okrem iného sme mali možnosť oboznámiť sa aj s krásami hostiteľského historického mesta Pécs, využiť možnosť navštíviť v rámci oddychu okolitú prírodu a taktiež prostredníctvom tanečnej školy spoznať bližšie maďarskú kultúru.

 

Autori: Sekerák, Szanyi

By |18. apríla 2016|Categories: Aktuality|

About the Author: