Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska AS za rok 2018

Home/Aktuality/Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska AS za rok 2018

Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska AS za rok 2018

Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach OZ KOVO.

Príležitostné pracovné stretnutia s odborármi z odborového zväzu Kovo, zastúpeného najčastejšie. P. Jozefom Balicom alebo Monikou Benedekovou. (koordinátor M. Uháľ)

Pravidelné stretnutie zástupcov sociálnych aktivít „Vincentínskej rodiny“ Slovenska pri tvorbe spoločného plánu sociálnych aktivít a sociálnej pomoci ako modelu rozvoja bratských vzťahov (na kňazskej úrovni) aj sociálnych aktivít (projektová a vecná úroveň).  Uvedené stretnutie sa konalo na Slovensku v rozličných mestách (Bratislava, Košice, Rožňava) aj termínoch na ktorých inštitút bral účasť. (účastník M. Uháľ)

Spoluorganizácia konferencie s TFKU, so Žilinskou univerzitou v Žiline a OZ KOVO. Konferencia na tému: „Spravodlivá a etická mzda. Konferencia sa konala na ŽU v Žiline dňa 25. Októbra 2018. (zúčastnil sa: M. Uháľ.)

Pracovné stretnutia pre prípravu rozhlasových relácií. Príprava konceptu rozhlasových relácií na tému Spravodlivá a etická mzda. Niekoľko stretnutí na ktorých sa prejednávali obsahové aj formálno-rozsahové otázky problematiky ako podklad na viaceré relácie v Slovenskom Rozhlase. (zabezpečoval M. Uháľ)

Účasť na Medzinárodnom dni kultúry študentskej mládeže v Stalowej Woli v Poľsku, Organizovanej cez Katedru Pedagogiky katolickej, Wydzial Zamiejscowy Prawa i Nauk  o Spoleczeństwie v Stalowej woli, konanom v dňoch 6. -10 mája 2018. Účasť štyroch členov inštitútu. (M. Uháľ., Š. Oslovič., D. Hudáková., L. Balogová)

Účasť v expertnom tíme medzinárodného projektu. Pracovný pobyt a mobilita ako súčasť medzinárodného projektu Catholic Social Thought in Central and Eastern Europe 2020 (CST-CEE 2020). Pracovný tím sa zišiel v Ríme na Pontificia Universita S. Tommaso d´Aquino: Angelicum v Ríme, v dňoch 28 – 30 jún 2018.

Účasť na medzinárodnej konferencii v kontexte projektu – Catholic Theological Ethics in the World Church, na tému : A Critical Time for Bridge-Building: Catholic Theological Ethics Today. Konanej v dňoch 26-29, júla 2018, v Sarajeve (Bosna a Hercegovina). Konferencia sa konala ako už tretie stretnutie etikov a moralistov sveta pri bodovaní vzájomných vzťahov.

Pracovný pobyt na Pontificia Universita S. Tommaso d´Aquino: Angelicum v Ríme, v dňoch 25-28 júna kde súčasne pôsobí jeden zo zahraničných spolupracovníkov inštitútu  prof. Inocent-Mária Szaniszló, PhD.

Pracovná návšteva rímskeho Dikastéria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja (bývalej pontifikálnej rady pre sociálne otázky – Justitia et pax) v spojitosti s otázkou predprípravy a tvorby pracovného tímu pre reedíciu vydania Kompendia Sociálnej náuky Cirkvi. Pracovné stretnutie s kardinálom Petrom Kodwo Appiah Turksonom, prezidentom uvedeného dikastéria.

Účasť na certifikovaných kurzoch: Nonprofit Certificate Education na University of Notre Dame, USA (2018) (R. Lojan), Safeguarding: Protecting children and minors against sexual abuse realizovaných v spolupráci s Gregorovou univerzitou na TF KU (2018) (R. Lojan).

By |14. januára 2019|Categories: Aktuality|

About the Author: