Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Inštitútu AS

Home/Aktuality/Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Inštitútu AS

Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Inštitútu AS

  • Aktívna účasť na medzinárodnom projekteCatholic Social Thought in Central and Eastern Europe 2020 (CST-CEE 2020) Project: 1st Meeting of the Expert Council. Prvé stretnutie odborného tímu za účelom vyhodnotenia odborných kritérií uchádzačov o študijné štipendium sa konalo 28-30, Júna v Ríme na Pontificia Universita S. Tommaso d´Aquino: Angelicum.
  •  Aktívna účasť pri riešení rozvojového projektu pod názvom Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU (č. 003KU-2-1/2018) realizovanom na TF KU. (R. Lojan).
  • Inštitút sa naďalej účastní vzdelávacieho procesu ako jedno z pracovísk Teologickej fakulty KU. Jeho členovia, pracovníci a spolupracovníci (M. Uháľ, R. Lojan, Š. Albičuk) sa pravidelne alebo aj občasne podieľali na vzdelávacom procese vo vybraných predmetoch na všetkých študijných odboroch ktoré TF KU zabezpečuje.
  • Inštitút aktívne pracuje s doktorandmi pri TFKU a niektorí doktorandi ako aj študenti TFKU sú jeho členmi alebo spolupracovníkmi.
By |14. januára 2019|Categories: Aktuality|

About the Author: