Dobrovoľnícky program TF KU „Otvorené generácie“

Home/Aktuality/Dobrovoľnícky program TF KU „Otvorené generácie“

Dobrovoľnícky program TF KU „Otvorené generácie“

Dôvod vzniku:

V našej spoločnosti vnímame dva podstatné aspekty súvisiace s mladými ľuďmi a dobrovoľníctvom. Prvým je to, že mnoho mladých ľudí žije skôr pasívnym životným štýlom – okrem svojich (študijných) povinností, zvyčajne už nemajú iné aktivity pre svoj voľný čas a podľa možnosti ho trávia nad vymoženosťami dnešnej techniky. Druhým aspektom je to, že zvyčajne záujem mladých študujúcich ľudí smeruje k tomu, aby v škole získali „papier“, ktorý im sprostredkuje možnosť zamestnať sa. Otázne je, či tí mladí dokážu urobiť niečo dobré pre iných ľudí. Čo je potrebné urobiť pre to, aby sa mladí stali dobrovoľníkmi? Aby pochopili, čo im dobrovoľníctvo môže dať? Ako im pomôcť k tomu, aby sa stali otvorenými pre druhých ľudí, a aby sa už počas štúdia venovali druhým?

Ciele:

Cieľom dobrovoľníckeho programu „Otvorené generácie“ je motivovať a zapojiť študentov TF KU do dobrovoľníckych činností. Prostredníctvom dobrovoľníctva študenti môžu nájsť a využiť svoje talenty, rozvíjať prosociálne a altruistické vlastnosti, no najmä pomôcť tým, ktorí ich pomoc potrebujú. Dobrovoľníctvo je aj investíciou pre ich budúce zamestnanie, nakoľko popri nadobudnutých skúsenostiach si môžu dobrovoľníctvo zaznamenať do životopisu, čo ich môže zvýhodniť pred inými uchádzačmi o zamestnanie.

Plánované dobrovoľnícke aktivity na akademický rok 2020/2021:

Názov dobrovoľníckej aktivity Cieľová skupina Miesto realizácie Termín
Dobrovoľníctvo v sociálnych zariadeniach počas COVID19 klienti sociálnych zariadení sociálne zariadenia december 2020-podľa potreby
Detská univerzita TF KU deti TF KU júl  2021

Výstup pre dobrovoľníkov – študentov:

Potvrdenie o absolvovanej dobrovoľníckej činnosti– podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. I, §4, ods. 9 na žiadosť dobrovoľníka je organizácia, v ktorej dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť, povinná vydať mu písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

 Koordinátor dobrovoľníckeho programu a dobrovoľníkov:

PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza

michaela.sulova@ku.sk

By |29. novembra 2020|Categories: Aktuality|

About the Author: