Webinár o metódach sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami

Home/Aktuality/Webinár o metódach sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami

Webinár o metódach sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami

V stredu 16.12. sme zrealizovali náš prvý webinár, ktorý bol zameraný na prístupy, metódy a techniky sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami. Duševné zdravie je krehká oblasť. U mnohých ľudí prepukne duševná porucha v priebehu života, kde spúšťačom môžu byť rôzne stresové situácie. Mnohí ľudia s duševnými poruchami sa tak stávajú aj klientmi zariadení sociálnych služieb.

Webinár viedla PhDr. Michaela Šuľová, PhD. z Inštitútu aplikovanej etiky A. Spesza TF KU. Účastníci sa v úvode oboznámili so zariadeniami sociálnych služieb, občianskymi združeniami a svojpomocnými skupinami, ktoré sa zameriavajú na pomoc ľuďom s duševnými poruchami na Slovensku, no taktiež ich pozornosť bola zameraná aj na vysoký výskyt duševných porúch u klientov zo zariadení sociálnych služieb, ktoré nie sú primárne zamerané na túto cieľovú skupinu. Následne webinár pokračoval vybranými prístupmi, metódami a technikami, ktoré môžu sociálni pracovníci využiť pri svojej práci s klientmi, ktorí trpia duševnou poruchou. Účastníkom bol predstavený prístup recovery (zotavenie) a jeho kroky – nádej, splnomocnenie, zodpovednosť, zmysluplná životná rola, ktorý sa už postupne implementuje aj do slovenských podmienok. Rovnako aj peer-stvo, v rámci ktorého organizácie pomáhajúce ľuďom s duševným ochorením zamestnávajú ľudí s vlastnou skúsenosťou s duševným ochorením, aby boli nápomocní klientom a dodávali im nádej na kvalitný život navzdory ochoreniu. Analyzovali sa aj prvky logoterapie, ktoré sociálni pracovníci môžu použiť v rámci pomoci klientom hľadať ich individuálny zmysel života. Nasledovali vybrané metódy a techniky, ktoré môžu sociálni pracovníci využiť vo svojej praxi: zásobáreň radosti, životná cesta, stop technika, odvrátenie pozornosti, ventilácia, plánovanie pozitívnych aktivít, expozícia, prianie, významné predmety, energetický kotol, dokončenie príbehu, vytvorenie príbehu, motivačná karta, pohár, skúmanie farieb, kladné vlastnosti atď. Záver patril trom kazuistikám, ktoré približovali aplikáciu niektorých spomínaných metód do praxe.

Tento webinár bol prvým z našej plánovanej série webinárov. Našou víziou je zrealizovať každý semester jeden odborný webinár zameraný na rôzne oblasti aplikovanej etiky.

By |28. decembra 2020|Categories: Aktuality|

About the Author: