institutas

Home/institutas

About institutas

This author has not yet filled in any details.
So far institutas has created 46 blog entries.

Vedecká monografia „Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia“

Pre efektívnu prácu s dobrovoľníkmi v organizácií je nevyhnutné poznať jednotlivé etapy manažmentu dobrovoľníkov. Čím je kvalitnejšia práca s dobrovoľníkmi, tým je kvalitnejšia ich pomoc cieľovej skupine organizácie. Našim cieľom bolo preskúmať, ako prebieha manažment dobrovoľníkov vo vybraných sociálnych neziskových organizáciách, ktoré etapy sú pre nich najnáročnejšie a čo vnímajú v rámci ich realizácie ako deficit alebo výzvu k zlepšeniu [...]

By |28. decembra 2020|Categories: Aktuality|

Výskum o manažmente dobrovoľníkov

Dobrovoľníctvo predstavuje neplatenú, uvedomelú činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle v prospech druhých. Pre dobrovoľníkov to nie je činnosť výhradne „obetujúca”, založená na odriekaní, sebazapieraní či sebadarovaní, ale pre dobrovoľníkov je táto činnosť prínosná a obohacujúca. Status dobrovoľníctva žiaľ nie je vo všetkých krajinách vnímaný na vysokej úrovni. Sú krajiny, kde ak sa povie, že je [...]

By |28. decembra 2020|Categories: Aktuality|

Webinár o metódach sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami

V stredu 16.12. sme zrealizovali náš prvý webinár, ktorý bol zameraný na prístupy, metódy a techniky sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami. Duševné zdravie je krehká oblasť. U mnohých ľudí prepukne duševná porucha v priebehu života, kde spúšťačom môžu byť rôzne stresové situácie. Mnohí ľudia s duševnými poruchami sa tak stávajú aj klientmi zariadení sociálnych služieb. Webinár viedla PhDr. Michaela Šuľová, [...]

By |28. decembra 2020|Categories: Aktuality|

Webinár „Prístupy, metódy a techniky sociálnej práce s ľuďmi s duševnou poruchou“

Pozývame Vás na webinar Prístupy, metódy a techniky sociálnej práce s ľuďmi s duševnou poruchou, ktorý bude 16.12.2020 o 15:00.

By |8. decembra 2020|Categories: Aktuality|

Dobrovoľnícky program TF KU „Otvorené generácie“

Dôvod vzniku: V našej spoločnosti vnímame dva podstatné aspekty súvisiace s mladými ľuďmi a dobrovoľníctvom. Prvým je to, že mnoho mladých ľudí žije skôr pasívnym životným štýlom – okrem svojich (študijných) povinností, zvyčajne už nemajú iné aktivity pre svoj voľný čas a podľa možnosti ho trávia nad vymoženosťami dnešnej techniky. Druhým aspektom je to, že zvyčajne záujem mladých [...]

By |29. novembra 2020|Categories: Aktuality|

Konferencia „Človek na periférii spoločnosti – Nádej v beznádeji“

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza participoval ako odborný partner na realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie Človek na periférii spoločnosti – Nádej v beznádeji, ktorú organizovalo občianske združenie Maják nádeje. Konferencia sa uskutočnila 15.10.2020 a z dôvodu epidemiologických opatrení súvisiacich s COVID19 bola online. Konferencia bola zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi. Cieľom [...]

By |25. novembra 2020|Categories: Aktuality|

Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Inštitútu AS

Aktívna účasť na medzinárodnom projekte „Catholic Social Thought in Central and Eastern Europe 2020 (CST-CEE 2020) Project: 1st Meeting of the Expert Council. Prvé stretnutie odborného tímu za účelom vyhodnotenia odborných kritérií uchádzačov o študijné štipendium sa konalo 28-30, Júna v Ríme na Pontificia Universita S. Tommaso d´Aquino: Angelicum.  Aktívna účasť pri riešení rozvojového projektu pod názvom [...]

By |14. januára 2019|Categories: Aktuality|

Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska AS za rok 2018

Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach OZ KOVO. Príležitostné pracovné stretnutia s odborármi z odborového zväzu Kovo, zastúpeného najčastejšie. P. Jozefom Balicom alebo Monikou Benedekovou. (koordinátor M. Uháľ) Pravidelné stretnutie zástupcov sociálnych aktivít „Vincentínskej rodiny“ Slovenska pri tvorbe spoločného plánu sociálnych aktivít a sociálnej pomoci ako modelu rozvoja bratských vzťahov (na kňazskej úrovni) aj sociálnych aktivít (projektová a vecná úroveň). [...]

By |14. januára 2019|Categories: Aktuality|

Výskumná činnosť Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Výskumná činnosť podaných projektov: Účasť na projekte a víťaz výberového konania (verejné obstarávanie) pre oblasť – 6.1.10. Experti SK - v rámci projektu : „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“ číslo CBC02/PSK-I/043, spolufinancovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, prebiehajúceho v Prešove od júl 2016 – do 30 apríl. 2017. Aktivita EXPERTOV – v rámci projektu bola podporená sumou [...]

By |28. apríla 2018|Categories: Aktuality|

Účasť na projekte – Future diplomacy vs. new challenges

V dňoch 3-5. decembra sa tri študentky sociálnej práce TFKU v Košiciach zúčastnili projektu kreácie Európskeho mládežníckeho parlamentu Strednej a Východnej Európy sv. Cyrila a Metoda v meste Ternopiľ na Ukrajine, ako dielo postavené na ideách zjednotenia vychádzajúcich z postojov sv. Jána Pavla II. (viac info tu: http://pedkat.pl/1140-nowe-dzielo-europejskie, Foto príloha tu: http://pedkat.pl/foto/category/167-parlament-tarnopol-04-12-2017). Viac informácií v prílohe.

By |23. januára 2018|Categories: Aktuality|