Členovia

Home/Členovia

 

 1. doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
 2. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
 3. ThDr. Štefan Albičuk, PhD.
 4. Mgr. Peter Novák
 5. Norbert Szanyi
 6. Peter Benčo
 7. Denisa Tašoniová
 8. Dagmar Zálesová
 9. Tomaš Zolovčík
 10. Michaela Šuľová
 11. Soňa Vancáková
 12. Peter Židó