1. Martin Uháľ
 2. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, OP
 3. Radoslav Lojan
 4. Norbert Szanyi
 5. Samuel Falat
 6. Ivana Plocicova
 7. Peter Benčo
 8. Denisa Tašoniová
 9. Dagmar Zálesová
 10. Tomáš Harbuľák
 11. Stefan Oslovic
 12. Tomaš Zolovčík
 13. Michaela Šuľová
 14. Soňa Vancáková
 15. Peter Židó