doc. ThDr. Martin Uháľ PhD.

Home/Členovia/doc. ThDr. Martin Uháľ PhD.

IMG_4613

 

Vzdelanie:

základné :1971- 1980  ZDŠ Bidovce

stredoškolské:1980 – 1984  Gymnázium Košice, Kováčska 28

vysokoškolské, Mgr.:   1884 – 1989  CMBF UK Bratislava

doktorát ThDr .:  1994 – 1997  KUL Lublin

doktorát PhD.:  1999 – 2002  KUL Lublin

habilitácia – doc.        2007 – TFKU Košice

Doterajší zamestnávatelia:

1989  –  1991 –  BÚ Košice

1991  – 1992  –  TFUK Bratislava, TI Spišská Kapitula

1992  – 1995  –  BÚ Košice

1995  –  2005  –  ABÚ Košice

2005  –             –  KU Ružomberok, TF Košice

Doterajšia prax

1989-1990 – Kaplán –  Bardejov

1990-1991 – Kaplán –  Prešov

1991-1991 – Kaplán  – Košice

1991 -1992  – Prefekt Kňazského seminára Biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula – Spišské Podhradie a odborný asistent na teologickej fakulte Univerzity Komenského, teologický inštitút Spišská Kapitula.

1992 – 2005 – farár na rozličných miestach Košickej arcidiecézy.

2005 – 2008 – odb. asist. TFKU Košice,

2005 – 2008 – vedúci katedry morálky.

2008 – docent na TFKU Košice, zástupca vedúceho katedry sociálnej práce.

2010 – Menovaný za riaditeľa inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza, pri TFKU Košice.

Pôsobenie vo vedeckých a odborných inštitúciách

1991-1992,  odb. asist. TFUK Bratislava, TI Spišská Kapitula

1993-1995,  člen a duchovný poradca Centra pre sociálnu náuku Cirkvi

1995- 2002, duchovný radca Sociálnej akadémie Slovenska, menovaný KBS

2002 – pedagóg na Pedagogickej fakulte KU Ružomberok

2004 – -.- pedagóg na TFKU Košice

2005 – 2010 člen etickej komisie Košického samosprávneho kraja

2005 – 2007 vedúci katedry morálky a Sociálnej náuky Cirkvi na TFKU Košice.

2009 – zástupca vedúceho katedry Sociálnej práce

2009 – tajomník sociálnej subkomisie pri KBS

2010 – Riaditeľ inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri TF KU Košice