Norbert Szanyi

Home/Členovia/Norbert Szanyi

31110065

Norbert Szanyi je študentom Teologickej fakulty v Košiciach. Študuje katolícku teológiu ako laik. Aktívnym členom inštitútu je od roku 2013. Zúčastňuje sa výmenných programov v rámci siete AT 702 programu CEEPUS v Debrecíne. Zúčastnil sa na Letných školách v Opole, Bukurešti a v Sybiu. Pomáha pri vedeckej a organizačnej práci Inštitútu ako aj svojimi fotografickými schopnosťami…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31110065