Samuel Falat

Home/Členovia/Samuel Falat
Samuel Falat je študentom 5. ročníka katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v Košiciach. Aktívny člen Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza. Editorská činnosť zborníkov a iných publikácií Inštitútu.