http://www.reporter.si/slovenija/dr-szaniszlo-proces-demokratizacije-politi%C4%8Dno-komuniciranje-v-rimskokatoli%C5%A1ki-cerkvi/23362

Home/http://www.reporter.si/slovenija/dr-szaniszlo-proces-demokratizacije-politi%C4%8Dno-komuniciranje-v-rimskokatoli%C5%A1ki-cerkvi/23362