Loading...

Najnovšie články

 

Publikácia „Závislosti“

29. decembra 2021|0 Comments

Autorkou publikácie je dr. Michaela Šuľová z Katedry spoločenských vied TFKU a Inštitútu aplikovanej etiky A. Spesza. Publikácia Závislosti sa zameriavame na tzv. látkové závislosti, ako ich definuje Medzinárodná klasifikácia chorôb. Na závislosť nazeráme ako na poruchu mozgu, ktorú spôsobuje účinok psychoaktívnych látok. Kniha je štruktúrovaná do trocha kapitol. Cieľom prvej kapitoly je definovať psychoaktívne látky a [...]

Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách

24. marca 2021|0 Comments

Pod vedením lektorky – PhDr. Monika Nová, PhD., MPH,sa konal dňa 24.03.2021 webinár s názvom – Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách.Organizátorom bolInštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Lektorka nám na podklade vlastných skúseností predstavila konkrétne modely pomoci v oblasti sociálnej a zdravotníckej, a to v Afrike ako aj v Ázii. Doktorka Nová [...]

Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta

3. marca 2021|0 Comments

V stredu 3.3.2021 podvečer sme v rámci Inštitútu aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovali webinár zameraný na multidisciplinárnu starostlivosť o detského onkologického pacienta. Naše pozvanie prijali z neziskovej organizácie Svetielko pomoci – jeho riaditeľka Miroslava Hučíková a sociálna pracovníčka Mgr. Zdenka Behunová. V úvode nám stručne predstavili činnosť ich organizácie, ako aj osobnú skúsenosť [...]

Najnovšie pozvánky

Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách – Príklady z praxe z vybraných regiónov z Afriky a juhovýchodnej Ázie (webinár)

2. marca 2021|0 Comments

Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na webinár „Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách – Príklady z praxe z vybraných regiónov z Afriky a juhovýchodnej Ázie", ktorý sa uskutoční 24.03.2021 o 15:00.

Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta (webinár)

2. marca 2021|0 Comments

Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na webinár „Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta“, ktorý sa uskutoční 03.03.2021 o 17:00.