Loading...

Najnovšie články

 

Dobrovoľnícky program TF KU „Otvorené generácie“

29. novembra 2020|0 Comments

Dôvod vzniku: V našej spoločnosti vnímame dva podstatné aspekty súvisiace s mladými ľuďmi a dobrovoľníctvom. Prvým je to, že mnoho mladých ľudí žije skôr pasívnym životným štýlom – okrem svojich (študijných) povinností, zvyčajne už nemajú iné aktivity pre svoj voľný čas a podľa možnosti ho trávia nad vymoženosťami dnešnej techniky. Druhým aspektom je to, že zvyčajne záujem mladých [...]

Konferencia „Človek na periférii spoločnosti – Nádej v beznádeji“

25. novembra 2020|0 Comments

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza participoval ako odborný partner na realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie Človek na periférii spoločnosti – Nádej v beznádeji, ktorú organizovalo občianske združenie Maják nádeje. Konferencia sa uskutočnila 15.10.2020 a z dôvodu epidemiologických opatrení súvisiacich s COVID19 bola online. Konferencia bola zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi. Cieľom [...]

Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Inštitútu AS

14. januára 2019|0 Comments

Aktívna účasť na medzinárodnom projekte „Catholic Social Thought in Central and Eastern Europe 2020 (CST-CEE 2020) Project: 1st Meeting of the Expert Council. Prvé stretnutie odborného tímu za účelom vyhodnotenia odborných kritérií uchádzačov o študijné štipendium sa konalo 28-30, Júna v Ríme na Pontificia Universita S. Tommaso d´Aquino: Angelicum.  Aktívna účasť pri riešení rozvojového projektu pod názvom [...]

Najnovšie pozvánky