Loading...

Najnovšie články

 

Výskumná činnosť Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza

28. apríla 2018|0 Comments

Výskumná činnosť podaných projektov: Účasť na projekte a víťaz výberového konania (verejné obstarávanie) pre oblasť – 6.1.10. Experti SK - v rámci projektu : „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“ číslo CBC02/PSK-I/043, spolufinancovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, prebiehajúceho v Prešove od júl 2016 – do 30 apríl. 2017. Aktivita EXPERTOV – v rámci projektu bola podporená sumou [...]

Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza za rok 2017

28. apríla 2018|0 Comments

II.1. Pokračovanie projektu : „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“ číslo CBC02/PSK-I/043, spolufinancovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, konaného v Prešove v časovom rozhraní : od 12.12.2016 do 30.04.2017. (účastník M. Uháľ) II.2. Konferencia a prezentácia kultúrnych tradícií Slovenska a Ukrajiny, ako súčasť projektu „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“. Konferencia bola na tému: „Cez kultúrne, duchovne [...]

Účasť na projekte – Future diplomacy vs. new challenges

23. januára 2018|0 Comments

V dňoch 3-5. decembra sa tri študentky sociálnej práce TFKU v Košiciach zúčastnili projektu kreácie Európskeho mládežníckeho parlamentu Strednej a Východnej Európy sv. Cyrila a Metoda v meste Ternopiľ na Ukrajine, ako dielo postavené na ideách zjednotenia vychádzajúcich z postojov sv. Jána Pavla II. (viac info tu: http://pedkat.pl/1140-nowe-dzielo-europejskie, Foto príloha tu: http://pedkat.pl/foto/category/167-parlament-tarnopol-04-12-2017). Viac informácií v prílohe.

Najnovšie pozvánky

Ethics and Politics in European Context

23. januára 2015|0 Comments

Ethics and Politics in European Context - Teologická fakulta Košice, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza Vás pozývajú v rámci výmenného programu CEEPUS CIII-AT-0702-03-1415 “Ethics and Politics in European Context” na cyklus prednášok významnej osobnosti filozofie a etiky Prof. PhDr. Jana Sokola, PhD., Csc. z Fakulty humanitných štúdii Karlovej Univerzity Praha. 1. Prednáška, 9.apríla 2015 v [...]

LŠ v rámci siete Politickej etiky AT702 Ceepus

24. mája 2014|0 Comments

Srdnečne Vás pozývame na LŠ v rámci siete Politickej etiky AT702 Ceepus na tému Úloha civilnej spoločnosti a Cirkvi v strednej Európe. Viac informácii v prílohe a na emialovej adrese konferencia.eu@gmail.com.  

Pozvánka na konferenciu o hľadaní osobnej identity

10. marca 2014|0 Comments

V apríli 2014 sa na Teologickej fakulte v Košiciach uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Hľadanie osobnej identity biblického človeka prichádzajúceho do pluralitnej spoločnosti 21. storočia. Podujatie, ktoré sa koná 9. apríla 2014, je spojené s odovzdávaním ceny Inštitútu aplikovanej etiky za rok 2014. Deň predtým sa 8. apríla 2014 uskutoční tiež workshop o aktuálnych problémoch etiky [...]