Loading...

Najnovšie články

 

Vedecká monografia „Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia“

28. decembra 2020|0 Comments

Pre efektívnu prácu s dobrovoľníkmi v organizácií je nevyhnutné poznať jednotlivé etapy manažmentu dobrovoľníkov. Čím je kvalitnejšia práca s dobrovoľníkmi, tým je kvalitnejšia ich pomoc cieľovej skupine organizácie. Našim cieľom bolo preskúmať, ako prebieha manažment dobrovoľníkov vo vybraných sociálnych neziskových organizáciách, ktoré etapy sú pre nich najnáročnejšie a čo vnímajú v rámci ich realizácie ako deficit alebo výzvu k zlepšeniu [...]

Výskum o manažmente dobrovoľníkov

28. decembra 2020|0 Comments

Dobrovoľníctvo predstavuje neplatenú, uvedomelú činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle v prospech druhých. Pre dobrovoľníkov to nie je činnosť výhradne „obetujúca”, založená na odriekaní, sebazapieraní či sebadarovaní, ale pre dobrovoľníkov je táto činnosť prínosná a obohacujúca. Status dobrovoľníctva žiaľ nie je vo všetkých krajinách vnímaný na vysokej úrovni. Sú krajiny, kde ak sa povie, že je [...]

Webinár o metódach sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami

28. decembra 2020|0 Comments

V stredu 16.12. sme zrealizovali náš prvý webinár, ktorý bol zameraný na prístupy, metódy a techniky sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami. Duševné zdravie je krehká oblasť. U mnohých ľudí prepukne duševná porucha v priebehu života, kde spúšťačom môžu byť rôzne stresové situácie. Mnohí ľudia s duševnými poruchami sa tak stávajú aj klientmi zariadení sociálnych služieb. Webinár viedla PhDr. Michaela Šuľová, [...]

Najnovšie pozvánky

Webinár „Prístupy, metódy a techniky sociálnej práce s ľuďmi s duševnou poruchou“

8. decembra 2020|0 Comments

Pozývame Vás na webinar Prístupy, metódy a techniky sociálnej práce s ľuďmi s duševnou poruchou, ktorý bude 16.12.2020 o 15:00.