Loading...

Najnovšie články

 

Publikácia „Social Work with People with Mental Disorders in Slovakia“

19. decembra 2022|0 Comments

Práca s osobami s duševnými poruchami si vyžaduje od sociálnych pracovníkov špecifické požiadavky. Je dôležité, aby sociálni pracovníci dokázali efektívne pracovať s touto zraniteľnou skupinou. Na to je potrebná kvalitná príprava budúcich sociálnych pracovníkov, ktorá rozvíja ich profesijné kompetencie a zručnosti. Cieľom publikácie „Social Work with People with Mental Disorders in Slovakia“ (M. Šuľová) je analyzovať sociálne služby [...]

Publikácia „Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku“

19. decembra 2022|0 Comments

Publikácia „Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku“ (M. Šuľová) sa zameriava na štruktúru zdravotníctva na Slovensku a činnosti sociálnych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach. Publikácia je štruktúrovaná do siedmich kapitol. Prvá kapitola definuje zdravie, vymedzuje determinanty zdravia a približuje zdravotný stav obyvateľov Slovenska. Druhá kapitola definuje chorobu, opisuje prežívanie choroby a utrpenia, objasňuje hospitalizmus, predstavuje chartu práv [...]

Individuálne plánovanie v sociálnych službách

7. novembra 2022|0 Comments

Pozývame Vás na workshop "Individuálne plánovanie v sociálnych službách" Lektor: PhDr. Michaela Šuľová, PhD. Obsah: Aktivita je zameraná na praktický nácvik tvorby individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. V prvej časti teoreticky predstavíme individuálne plánovanie, kompetencie kľúčového pracovníka a štruktúru individuálneho plánu. Druhá časť bude zameraná prakticky, kde si účastníci odskúšajú tvorbu individuálneho plánu. Dátum a miesto: 08.11.2022 - [...]

Najnovšie pozvánky

Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách – Príklady z praxe z vybraných regiónov z Afriky a juhovýchodnej Ázie (webinár)

2. marca 2021|0 Comments

Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na webinár „Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách – Príklady z praxe z vybraných regiónov z Afriky a juhovýchodnej Ázie", ktorý sa uskutoční 24.03.2021 o 15:00.

Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta (webinár)

2. marca 2021|0 Comments

Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na webinár „Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta“, ktorý sa uskutoční 03.03.2021 o 17:00.