Loading...

Najnovšie články

 

Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Inštitútu AS

14. januára 2019|0 Comments

Aktívna účasť na medzinárodnom projekte „Catholic Social Thought in Central and Eastern Europe 2020 (CST-CEE 2020) Project: 1st Meeting of the Expert Council. Prvé stretnutie odborného tímu za účelom vyhodnotenia odborných kritérií uchádzačov o študijné štipendium sa konalo 28-30, Júna v Ríme na Pontificia Universita S. Tommaso d´Aquino: Angelicum.  Aktívna účasť pri riešení rozvojového projektu pod názvom [...]

Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska AS za rok 2018

14. januára 2019|0 Comments

Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach OZ KOVO. Príležitostné pracovné stretnutia s odborármi z odborového zväzu Kovo, zastúpeného najčastejšie. P. Jozefom Balicom alebo Monikou Benedekovou. (koordinátor M. Uháľ) Pravidelné stretnutie zástupcov sociálnych aktivít „Vincentínskej rodiny“ Slovenska pri tvorbe spoločného plánu sociálnych aktivít a sociálnej pomoci ako modelu rozvoja bratských vzťahov (na kňazskej úrovni) aj sociálnych aktivít (projektová a vecná úroveň). [...]

Výskumná činnosť Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza

28. apríla 2018|0 Comments

Výskumná činnosť podaných projektov: Účasť na projekte a víťaz výberového konania (verejné obstarávanie) pre oblasť – 6.1.10. Experti SK - v rámci projektu : „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“ číslo CBC02/PSK-I/043, spolufinancovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, prebiehajúceho v Prešove od júl 2016 – do 30 apríl. 2017. Aktivita EXPERTOV – v rámci projektu bola podporená sumou [...]

Najnovšie pozvánky

Ethics and Politics in European Context

23. januára 2015|0 Comments

Ethics and Politics in European Context - Teologická fakulta Košice, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza Vás pozývajú v rámci výmenného programu CEEPUS CIII-AT-0702-03-1415 “Ethics and Politics in European Context” na cyklus prednášok významnej osobnosti filozofie a etiky Prof. PhDr. Jana Sokola, PhD., Csc. z Fakulty humanitných štúdii Karlovej Univerzity Praha. 1. Prednáška, 9.apríla 2015 v [...]

LŠ v rámci siete Politickej etiky AT702 Ceepus

24. mája 2014|0 Comments

Srdnečne Vás pozývame na LŠ v rámci siete Politickej etiky AT702 Ceepus na tému Úloha civilnej spoločnosti a Cirkvi v strednej Európe. Viac informácii v prílohe a na emialovej adrese konferencia.eu@gmail.com.  

Pozvánka na konferenciu o hľadaní osobnej identity

10. marca 2014|0 Comments

V apríli 2014 sa na Teologickej fakulte v Košiciach uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Hľadanie osobnej identity biblického človeka prichádzajúceho do pluralitnej spoločnosti 21. storočia. Podujatie, ktoré sa koná 9. apríla 2014, je spojené s odovzdávaním ceny Inštitútu aplikovanej etiky za rok 2014. Deň predtým sa 8. apríla 2014 uskutoční tiež workshop o aktuálnych problémoch etiky [...]