Konferencie

Home/Konferencie

1. Hľadanie osobnej identity biblického človeka prichádzajúceho do pluralitnej spoločnosti 21. storočia.

Pozývame všetkých záujemcov o medziidborovú medzinárodnú vedeckú výročnú konferenciu Inštitútu aplikovanej etiky prof. A. Spesza za rok 2014 spojenú s odovzdávaním výročnej ceny za rok 2014 renomovanému odborníkovi z oblasti morálnej teológie Jeho Excelencii arcibiskupovi Mons. prof. Jean-Louis Bruguesovi, dnes knihovníkovi Vatikánskej knižnice a tajných archívov Vatikánu za jeho prinos v oblasti morálnej teológie a formácie teológov východného Slovenska. Spolus ním na konferencii vystúpia ďaľší 3 zahraniční odborníci. Viac informacii na http://www.tf.ku.sk/ouniverzite/kalendar-podujati/517-uskutoni-sa-konferencia-o-hadani-osobnej-identity.html