Konferencie

Home/Konferencie

Konferencia „Človek na periférii spoločnosti – Nádej v beznádeji“

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza participoval ako odborný partner na realizácii medzinárodnej vedeckej konferencie Človek na periférii spoločnosti – Nádej v beznádeji, ktorú organizovalo občianske združenie Maják nádeje. Konferencia sa uskutočnila 15.10.2020 a z dôvodu epidemiologických opatrení súvisiacich s COVID19 bola online.

Konferencia bola zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi. Cieľom konferencie bolo priblížiť možnosti, ako sa človek v beznádejných situáciách môže dostať k nádeji.

Zborník príspevkov je k dispozícii aj v knižnici TF KU

 

 

Hľadanie osobnej identity biblického človeka prichádzajúceho do pluralitnej spoločnosti 21. storočia

Pozývame všetkých záujemcov o medziidborovú medzinárodnú vedeckú výročnú konferenciu Inštitútu aplikovanej etiky prof. A. Spesza za rok 2014 spojenú s odovzdávaním výročnej ceny za rok 2014 renomovanému odborníkovi z oblasti morálnej teológie Jeho Excelencii arcibiskupovi Mons. prof. Jean-Louis Bruguesovi, dnes knihovníkovi Vatikánskej knižnice a tajných archívov Vatikánu za jeho prinos v oblasti morálnej teológie a formácie teológov východného Slovenska. Spolus ním na konferencii vystúpia ďaľší 3 zahraniční odborníci. Viac informacii na http://www.tf.ku.sk/ouniverzite/kalendar-podujati/517-uskutoni-sa-konferencia-o-hadani-osobnej-identity.html