Cena IAS

Home/Cena IAS

ROK 2013

V roku 2013 sme znova zorganizovali výrocnú konferenciu nášho Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach spojenú o odovzdávaním ceny inštitútu tentokrát za rok 2013. Vedecká rada konferencie sa priklonila k udeleniu ceny prof. Emiliovi Plattimu, OP, dominikánovi z Belgicka, profesorovi prednášajúcom na Univerzitách v Louwene v Belgicku, na Katolíckom Inštitúte v Paríži a na Univerzitesv. Tomáša v Manile a aby toho ešte nebolo dost: clena dominikánskej komunity v egyptskej Káhire (a súcasne vedúceho tamojšieho Inštitútu orientálnych štúdii). Vedeckú radu ani tak neovplyvnil pocet škôl na ktorých prof. Platti ucí vo svojich dnes 71 rokoch ako skôr hlbka znalosti z politickej filozofie islámskeho sveta a jeho vysoký kredit ako odborníka na moslimsko-krestanský dialóg.

ROK 2014

Pozývame všetkých záujemcov o medziodborovú medzinárodnú vedeckú výročnú konferenciu Inštitútu aplikovanej etiky prof. A. Spesza za rok 2014 spojenú s odovzdávaním výročnej ceny za rok 2014 renomovanému odborníkovi z oblasti morálnej teológie Jeho Excelencii arcibiskupovi Mons. prof. Jean-Louis Bruguesovi, dnes knihovníkovi Vatikánskej knižnice a tajných archívov Vatikánu za jeho prinos v oblasti morálnej teológie a formácie teológov východného Slovenska.