ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Home/Členovia/ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

1921_512c6e7dd6df7

 ThDr. Radoslav Lojan, PhD., je odborným asistentom katolíckej teológie na Katedre systematickej teológie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach. Zameriava sa na špeciálnu morálnu teológiu, bioetiku, medicínsku etiku a spoločnými prvkami etiky v zdravotníctve a v sociálnej práci u vybraných skupín. Okrem toho je aktívnym členom Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte v Košiciach, ktorý sa zaoberá výskumami v oblasti bioetiky, biznisetiky a politickej etiky.