Zákaznícke centrum

Home/Zákaznícke centrum

Inštitút aplikovanej etiky o.z. je v korelačnom vzťahu s Inštitútom aplikovanej etiky Alexandra Spesza, ktorý je vzdelávacím a vedecko výskumným pracoviskom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach
Všetky výstupy Inštitútu sú obsahom stránky Katolíckej univerzity, ako domovského pracoviska Inštitútu Alexandra Szesa.
Ďalšie formy a možnosti kontaktov pre rozličné študijne materiály, publikácie… ako aj informácie o výskumných oblastiach a ich výstupoch budú postupne uverejňované aj na tejto stránke.
Navštívte tiež stránku Katolíckej univerzity a Teologickej fakulty KU. http://www.ku.sk/