Letná škola 2014 CEEPUS výmennej siete v bioetike

Home/Aktuality/Letná škola 2014 CEEPUS výmennej siete v bioetike

Letná škola 2014 CEEPUS výmennej siete v bioetike

Trojica študentov z teologickej fakulty v Košiciach (interní doktorandi Mgr. Lenka Urbanová, Mgr. Peter Židó a študent tretieho ročníka Norbert Szanyi) sa pod pedagogickým dozorom docenta Lenčiša v dňoch 4.-13. mája 2014 zúčastnila na letnej škole cez program CEEPUS v Poľskom Opole. Okrem našej slovenskej výpravy sa na letnej škole zúčastnili študenti z Maďarska, Česka či Slovinska a spoločne pod vedením hlavného organizátora prof. Piotra Morcinieca sa snažili nájsť odpoveď na otázku: „Má rodina budúcnosť?“.

Program letnej školy bol veľmi intenzívny a zaujímavý. V prvých dvoch dňoch semináre viedol Dr. Libor Ovečka, ktorý ponúkol prehľad o aktuálnej situácii o inštitúcii manželstva v Českej republike. Dr. Kovács Gusztáv viedol zaujímavý workshop, kde sme sa dotkli viacerých tém: PID (predimplantačná diagnostika), problém náhradného materstva, umelého oplodnenia, a následná identita matky. Tretí deň sa účastníci letnej školy mali možnosť oboznámiť s fungovaním diecéznej nadácie – Ochrana života. Okrem prehliadky priestorov a tvorivých dielní, v ktorých nadácia funguje, sme mali možnosť nahliadnuť aj do domova pre matky s deťmi. V rovnaký deň aktívne vystúpil aj doc. Lenčiš so svojimi prezentáciami ohľadne charitatívnych činností na Slovensku. Vo štvrtý deň sme boli na miestom úrade, kde pracovníci rôznych úsekov nás oboznámili s demografickými problémami Opolského regiónu a realizovanými projektmi, ktoré majú aktívne napomôcť k ochrane rodiny a manželstva.

Opole28V nasledujúcich dňoch sa pozornosť upriamila aj na problematiku rómskych rodín. Semináre k tejto problematike viedli hostia z Maďarska (Tamás Ragadics a Ferenc Varga), s ktorými spoločný dialóg viedli najmä naši študenti zo Slovenska. Vrcholom vyučovacieho a teoretického programu bola prednáška poslanca prof. Piotra Wacha, ktorý ako člen európskej komisie oboznámil prítomných s konkrétnymi opatreniami pre ochranu rodiny a manželstva.

Okrem študijných povinností, účastníkov letnej školy čakal aj bohatý poznávací program. Prehliadka Opole, možnosť navštíviť Jura-Park v Krasiejowe či absolvovať výlet po trase Kláštor (Rudy) – drevený kostolík (Sierakowice) – zámok (Kamień Śl.). K mimoškolským aktivitám patrili aj časté diskusie so študentmi z iných krajín. Okrem zisťovania aktuálnej situácie v danej krajine, či nadväzovaní nových kontaktov a priateľstiev si študenti hlavne dokonale precvičili komunikáciu v cudzom jazyku.

Za program a organizáciu letnej školy si teologická fakulta v Opole zaslúži obrovskú pochvalu. Dokonalá starostlivosť ale hlavne otvorený a priateľský prístup hlavných organizátorov (prof. Piotr Morciniec, prof. Marek Lis, Dr. Janusz Podzielny) všetkým prítomným ukázal ako by mal vyzerať vzťah medzi vyučujúcim a študentom. Z Poľska si tak študenti okrem teoretických poznatkov či nových zážitkov odnášajú aj dokonalý príklad starostlivosti a pomoci, ktorou ich hosťujúca inštitúcia počas celého pobytu zahŕňala.

Účastníci letnej školy za IAE pri TF KU Ružomberok v Košiciach

By |20. mája 2014|Categories: Aktuality|

About the Author: