Aktuality

Home/Aktuality

Publikácia „Social Work with People with Mental Disorders in Slovakia“

Práca s osobami s duševnými poruchami si vyžaduje od sociálnych pracovníkov špecifické požiadavky. Je dôležité, aby sociálni pracovníci dokázali efektívne pracovať s touto zraniteľnou skupinou. Na to je potrebná kvalitná príprava budúcich sociálnych pracovníkov, ktorá rozvíja ich profesijné kompetencie a zručnosti. Cieľom publikácie „Social Work with People with Mental Disorders in Slovakia“ (M. Šuľová) je analyzovať sociálne služby [...]

By |19. decembra 2022|Categories: Aktuality|

Publikácia „Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku“

Publikácia „Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku“ (M. Šuľová) sa zameriava na štruktúru zdravotníctva na Slovensku a činnosti sociálnych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach. Publikácia je štruktúrovaná do siedmich kapitol. Prvá kapitola definuje zdravie, vymedzuje determinanty zdravia a približuje zdravotný stav obyvateľov Slovenska. Druhá kapitola definuje chorobu, opisuje prežívanie choroby a utrpenia, objasňuje hospitalizmus, predstavuje chartu práv [...]

By |19. decembra 2022|Categories: Aktuality|

Individuálne plánovanie v sociálnych službách

Pozývame Vás na workshop "Individuálne plánovanie v sociálnych službách" Lektor: PhDr. Michaela Šuľová, PhD. Obsah: Aktivita je zameraná na praktický nácvik tvorby individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb. V prvej časti teoreticky predstavíme individuálne plánovanie, kompetencie kľúčového pracovníka a štruktúru individuálneho plánu. Druhá časť bude zameraná prakticky, kde si účastníci odskúšajú tvorbu individuálneho plánu. Dátum a miesto: 08.11.2022 - [...]

By |7. novembra 2022|Categories: Aktuality|

Metódy a techniky sociálnej práce s rodinou

Pozývame Vás na workshop "Metódy a techniky sociálnej práce s rodinou" Lektor: PhDr. Michaela Šuľová, PhD. Obsah: Autorka predstaví vybrané metódy a techniky práce s rodinou – deťmi, rodičmi. Súčasťou bude aj praktický nácvik niektorých metód. Dátum a miesto: 09.11.2022 - 08:00-11:00, TF KU, E2

By |7. novembra 2022|Categories: Aktuality|

Konferencia „Bl. Sára Salkaházi v odkaze služby pre migrantov“

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu "Bl. Sára Salkaházi v odkaze služby pre migrantov", ktorá sa uskutoční 3.11.2022 na pôde Teologickej fakulty KU, Hlavná 89 v Košiciach. Tematické oblasti: Globálny svet a migráciaPohľad mladých na problematiku migrácieMigranti a sociálne učenie Cirkvi - pohľad pápeža FrantiškaAzylový proces a prijatie migrantovSkúsenosti s pomocou vojnovým utečencom z UkrajinyEkumenický [...]

By |12. októbra 2022|Categories: Aktuality|

Publikácia „Závislosti“

Autorkou publikácie je dr. Michaela Šuľová z Katedry spoločenských vied TFKU a Inštitútu aplikovanej etiky A. Spesza. Publikácia Závislosti sa zameriavame na tzv. látkové závislosti, ako ich definuje Medzinárodná klasifikácia chorôb. Na závislosť nazeráme ako na poruchu mozgu, ktorú spôsobuje účinok psychoaktívnych látok. Kniha je štruktúrovaná do trocha kapitol. Cieľom prvej kapitoly je definovať psychoaktívne látky a [...]

By |29. decembra 2021|Categories: Aktuality|

Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách

Pod vedením lektorky – PhDr. Monika Nová, PhD., MPH,sa konal dňa 24.03.2021 webinár s názvom – Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách.Organizátorom bolInštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Lektorka nám na podklade vlastných skúseností predstavila konkrétne modely pomoci v oblasti sociálnej a zdravotníckej, a to v Afrike ako aj v Ázii. Doktorka Nová [...]

By |24. marca 2021|Categories: Aktuality|

Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta

V stredu 3.3.2021 podvečer sme v rámci Inštitútu aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovali webinár zameraný na multidisciplinárnu starostlivosť o detského onkologického pacienta. Naše pozvanie prijali z neziskovej organizácie Svetielko pomoci – jeho riaditeľka Miroslava Hučíková a sociálna pracovníčka Mgr. Zdenka Behunová. V úvode nám stručne predstavili činnosť ich organizácie, ako aj osobnú skúsenosť [...]

By |3. marca 2021|Categories: Aktuality|

Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách – Príklady z praxe z vybraných regiónov z Afriky a juhovýchodnej Ázie (webinár)

Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na webinár „Zdravotná a sociálna pomoc ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách – Príklady z praxe z vybraných regiónov z Afriky a juhovýchodnej Ázie", ktorý sa uskutoční 24.03.2021 o 15:00.

By |2. marca 2021|Categories: Aktuality, Pozvánky|

Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta (webinár)

Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na webinár „Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta“, ktorý sa uskutoční 03.03.2021 o 17:00.  

By |2. marca 2021|Categories: Aktuality, Pozvánky|