Prezentovanie – Jan Sokol

Home/Aktuality/Prezentovanie – Jan Sokol

Prezentovanie – Jan Sokol

index

Milí kolegovia! 

Inštitút aplikovanej etiky v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach a Vysokou školou Danobius organizuje dňa 09.04.2015 o 14:00 konferenciu na tému Staronové morálno-filozofické princípy a dôstojná smrť človeka. Radi by sme Vám predstavili jednotlivých prednášajúcich, ktorí prijali naše pozvanie. Ako prvého si Vám dovoľujeme predstaviť nášho hosťa z Českej republiky pána prof. Jana Sokola.

Narodil sa 18. 4. 1936 v Prahe. Vyučil sa za zlatníka, roku 1958 zmaturoval a od roku 1963 študoval matematiku na MFF UK. V rokoch 1964-1990 pracoval ako programátor, a neskôr ako vedúci výskumný pracovník vo VÚMS Praha a publikoval odborné články v danom odbore. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia Občianskeho fóra, miestopredsedom Snemovne národov, predsedom poslaneckého klubu OF a parlamentnej delegácie Európskeho parlamentu v rokoch 1990-1992. V roku 1993 obhájil diplomovú prácu „Člověk a svět očima Bible“, v roku 1994 získal titul CSc. prácou „Mistr Eckhart a středověká mystika“. V roku 1995 dosiahol titul doktora prácou „Malá filosofie člověka“. V roku 1997 bol menovaný docentom filozofie („Čas a rytmus“). Kandidoval do FS za OH (1992) a do Senátu za KDU-ČSL (1996), bol poradcom ministerstva školstva (1997-2011), ministrom školstva (1998) a kandidát na prezidenta republiky (2013). Od roku 2013 je členom Etickej komisie ČR, odvolávajúceho orgánu pre ocenených v Treťom odboji. Filozofiu, antropológiu a religionistiku prednáša od roku 1991 na Pedagogickej a Filozofickej fakulte UK a od roku 2000 na Fakulte humanitných štúdií UK. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom FHS UK. Titul profesor mu bol udelený v roku 2000 v odbore filozofia výchovy. V roku 2008 bol vyznamenaný Rádom čestnej légie ako Commandeur. Je ženatý a má tri deti.

Zdroj: http://www.jansokol.cz/2014/01/zivotopis/

 

By |19. marca 2015|Categories: Aktuality|

About the Author: