Prezentovanie – Józef Wróbel

Home/Aktuality/Prezentovanie – Józef Wróbel

Prezentovanie – Józef Wróbel

Milí kolegovia!

Inštitút aplikovanej etiky v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach a Vysokou školou Danubius organizuje dňa 09.04.2015 o 14:00 konferenciu na tému Staronové morálno-filozofické princípy a dôstojná smrť človeka. Radi by sme Vám predstavili jednotlivých prednášajúcich, ktorí prijali naše pozvanie. Ako prvého sme Vám predstavili pána prof. Jana Sokola. Ako druhého Vám predstavíme Mons. Prof. Dr. Józefa Wróbela SCJ.

Jozeg WrobelNarodil sa 8. októbra 1952 v Bestwinie. V rokoch 1967 – 1971 študoval na Strednej škole M Koperníka v Žywci. V rokoch 1971 – 1973 študoval na Lodžskej Polotechnike. V decembri roku 1973 vstúpil do Kongregácie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Teológiu a filozofiu absolvoval vo Vyššom Misijnom Seminári Kňazov Srdciarov v Stadnikách (Krakov). V rámci seminára z dejín napísal monografiu: Náčrt histórie farnosti Mychów. V auguste roku 1980 začal štúdium v špecializácii – morálna teológiu na Alfonzijánskej akadémii (Lateránska Univerzita) v Ríme. V júni 1982 získal licenciát po obhajobe práce na tému: I fondamentali impegni politici della persona negli scritti di Jacques Maritain. V rokoch 1982 – 1985 pokračoval v doktorandskom štúdium na spomínanej akadémii. V akademickom roku 1983 – 1984 bol študentom fakulty teológie na KU vo Fribourgu (Švajčiarsko). Doktorandské štúdium ukončil v júni 1985 obhajobou dizertačnej práce na tému: I fondamentali doveri e i diritti della persona nelle opere di Jacques Maritain a získal titul doktora morálnej teológie. Po návrate do Poľska v roku 1985 začína prednášať etiku a morálnu teológiu na Vyššom Misijnom Semináry v Stadnikoch. V rokoch 1986 – 1987 zastáva aj funkciu sekretára Provincie Kňazov Srdciarov, popri administratívnych, výchovných a pedagogických funkciách je tiež organizátorom alebo spoluorganizátorom konferencií, sympózií, stretnutí, seminárov a akadémií. Z pozície rektora seminára spolu s prefektom založil nový dvojmesačník pre chorých a osamelých – Wstaň. V rokoch 1993-2001 bol asistentom spoločensko-náboženského časopisu Czas Serca (ISSN 1230-7297).) V rokoch 1997 – 2001 bol spolu redaktorom náučného periodika Sympozium (ISNN 1429-558X). Jeho vedecká činnosť v rokoch 1987 – 1999 zahŕňa mimo inými sympózia národné i medzinárodné, sériu prednášok z oblasti morálnej teológie pre kňazov Fínska (Helsinki, 26.02.-02.03.1992) a trojmesačný pobyt v roku 1995 v Centre lekárskej etiky a práva na KU Leuven, Belgicko. Predmetom podrobnejších skúmaní bola problematika bioetiky a medicínskej etiky. V roku 1999 sa habilitoval a v tom istom roku je menovaný do funkcie vedúceho novovzniknutého Ústavu Morálnej teológie na KUL. V rokoch 1999 – 2002 bol podpredsedom etickej komisie na Lekárskej Akadémii v Lubline, 30.novembra 2000 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za biskupa v Helsinkách a tam bol aj vysvätený 27.januára 2001. Naďalej pôsobí v oblasti výskumu a výučby na Ústave morálnej teológie na KUL, podieľa sa na poľských a medzinárodných sympóziách a prednáša. Od 1. júla 2008 je pomocným biskupom Arcidiecézy Lublin.

Zdroj: http://diecezja.lublin.pl/strona,wrobel

By |23. marca 2015|Categories: Aktuality|

About the Author: