Prezentovanie – Stephan Sahm

Home/Aktuality/Prezentovanie – Stephan Sahm

Prezentovanie – Stephan Sahm

Inštitút aplikovanej etiky v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach a Vysokou školou Danubius organizuje dňa 09.04.2015 o 14:00 konferenciu na tému Staronové morálno-filozofické princípy a dôstojná smrť človeka. Radi by sme Vám predstavili jednotlivých prednášajúcich, ktorí prijali naše pozvanie. Už sme Vám predstavili pána prof. Jana Sokola a  Mons. Prof. Dr. Józefa Wróbela SCJ. Ako tretieho Vám predstavíme Univ.-Doz. MuDr. Stephana Sahma.

sahmNarodil sa 13. januára 1959 v nemeckom Offenbachu. Študoval medicínu a filozofiu na Frankfurtskej Univerzite. Promoval v roku 1984 na Medical School a pôsobil ako asistent na Frankfurtskej Univerzite a pridruženej fakultnej nemocnici. V jeho dizertačnej práci pracoval na téme týkajúcej sa kontroly rastu leukemických buniek. Pracoval ako vedúci Onkologickej ambulancie na German Clinic of Diagnosis vo Wiesenbadene. Od roku 2005 je riaditeľom Medical Clinic I Kettelerovej nemocnice v Offenbachu. Kettelerová nemocnica je katolícka fakultná nemocnica. Pod jeho vedením sa nemocnica stala súčasťou Comprehensive Cancer Center Frankfurtskej Univerzity. Stephan Sahm stojí na čele DarmCentra v Offenbachu, ktoré je vysoko odborným pracoviskom pre liečbu pacientov s gastrointestinálnymi nádormi. Vzhľadom na jeho kvalifikáciu v oblasti filozofie publikuje od roku 1988 články z odboru medicínskej etiky a bioetiky. Jeho výskum v oblasti etiky v medicíne a bioetiky sa zameriava na témy súvisiace s koncom života., paliatívnou starostlivosťou, výskumom kmeňových buniek a iných ťažiskových tém z oblasti medicínskej etiky. V roku 2006 habilitoval na Lekárskej fakulte Frankfurtskej Univerzity. Okrem funkcie riaditeľa Kettelerovej nemocnice pôsobí aj ako assistent professor na Institute for History and Ethics in Medicine at Frankfurt University Medical School Senckenbergisches Institut fuer Geschichte und Ethik in der Medizin, Franfkurt). Stephan Sahm publikuje v odborných časopisoch na témy týkajúce sa konca života, paliatívnej starostlivosti, teórie medicíny atď. V roku 2006 vyšla jeho kniha s názvom Care of the Dying and Advance Directives . Je spoluautorom kníh o gastrointestinálnej rakovine, paliatívnej starostlivosti a prispel viacerými kapitolami do viacerých kníh z oblasti medicínskej etiky. Bol prizvaný ako odborník na rokovania výborov Nemeckého Parlamentu. V ostatnom čase vystúpil ako jeden z prednášajúcich na sypmpóziu German Parliamentary Society v Berlíne s komentárom k návrhu zákona zakazujúcemu komerčné poskytovanie asistovanej samovraždy (?). Je členom niekoľkých akademických združení, napr. European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, German Academy of Ethics in Medicine atď. Taktiež je členom redakčnej rady časopisu Zeitschrift für Medizinische Ethik. Viac ako 20 rokov je pravidelným prispievateľom do novín Frankfurt Allgemeine Zeitung kde uverejňuje články na témy bioetiky a medicínskej etiky. Už viac ako 10 rokov má v týchto novinách pravidelný „stĺpček“ kde sa venuje spomínaným bioetickým témam. Okrem vysokoškolského vzdelania má aj hudobné vzdelanie v oblasti organovej hudby, ktoré získal na Institute of Sacred Music of the Diocese Mainz. V súčasnosti pôsobí ako jeden z organistov vo svojej miestnej farnosti. Spolu s Helmutom Schlegelom zložil spevy pre divadelné hry o Sv. Kláre a Sv. Alžbete. V roku 2004 spolu vydali omšové spevy pre medzinárodnú púť mladých do Vezelay vo Francúzsku (Vers de horizon nouveaux). Je zakladateľom zboru Offenbacher Vokalensemble Prophet, ktorý sa zameriava na sakrálnu hudbu. Je ženatý s Angelou Ritter-Sahmovou. Má dve deti: Philippa (25) a Antoniu (23).

Zdroj: http://academiavita.org/_uploads/article_file/new_members_booklet.pdf#page=9

By |24. marca 2015|Categories: Aktuality|

About the Author: