Prezentovanie – Aurora Carmen Bărbat

Home/Aktuality/Prezentovanie – Aurora Carmen Bărbat

Prezentovanie – Aurora Carmen Bărbat

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInštitút aplikovanej etiky v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach a Vysokou školou Danubius organizuje dňa 09.04.2015 o 14:00 konferenciu na tému Staronové morálno-filozofické princípy a dôstojná smrť človeka. Radi by sme Vám predstavili jednotlivých prednášajúcich, ktorí prijali naše pozvanie. Už sme Vám predstavili pána Prof. Jana Sokola,  Mons. Prof. Dr. Józefa Wróbela SCJ, Univ.-Doz. MuDr. Stephana Sahma a doc. MUDr. Jiřího Šimeka, CSc. Ako piatu v poradí Vám predstavíme Auroru Carmen Bărbat, MA, MD.

Pôsobí ako docentka na Katedre sociálnej práce Fakulty sociológie a psychológie na Západnej univerzite v Timisoare, Rumunsko. Je lekárka. V roku 1993 ukončila štúdium všeobecného lekárstva  na Univerzite medicíny a farmácie Victora Babesa, Timişoara, Rumunsko). V roku 2002 získala diplom z kresťanskej sociálnej práce na Univerzite Alberta Ludwiga vo Freiburgu im Breisgau v Nemecku.  Titul “Doktora medicínskych vied” získala v roku 2009 na Univerzite Medicíny a farmácie Victora Babesa. Doteraz publikovala 3 knihy, približne 45 článkov a kapitol v odborných domácich  a medzinárodných publikáciách a časopisoch, v ktorých sa venovala oblastiam sociálnej medicíny, sociálnej práce, užívania drog, zmierovania sa s rakovinou, náboženstvom ako prostriedkom zmierovania. Taktiež sa zúčastnila mnohých domácich a zahraničných sociálno-medicínskych a psychologicko-duchovných tréningov, výskumných programov, konferencií a osvetových aktivít (Erasmus, CEEPUS). Organizuje vedecké podujatia, je členkou rumunských, ako aj zahraničných vedeckých spoločností a komisií.

Zdroj: medius.sk

By |26. marca 2015|Categories: Aktuality|

About the Author: