Kritická recenzia posledných dvoch zborníkov IAEAS

Home/Aktuality/Kritická recenzia posledných dvoch zborníkov IAEAS

Kritická recenzia posledných dvoch zborníkov IAEAS

Sz

Milý Páter Inocent!

Ďakujem Vám za osobné zaslanie obidvoch zborníkov z posledných dvoch ročníkov Výročných konferencií IAEAS 2013 a 2014! Všetky nemecky napísané príspevky som prečítal a považujem ich za konštruktívne a hodné pozornosti.

Veľmi nezvyčajné sú myšlienky dr. Edeltraud Kollerovej ohľadne ženskej morálky. Určite je dobré, uvedomiť si tento rozmer v morálke a venovať mu svoju pozornosť. Feminizmus prináša mnoho prehnaných riešení. Jedným z protipólov je tu kniha Birgit Kelleovej „Dann mach doch die Bluse zu. Ein Aufschrei gegen den Gleichheitswahn“ Tak zakry teda svoju blúzku. Výkrik proti márnivosti rodovej rovnosti. (Mníchov, Vydav. Adeo, 2013, 4. vydanie 2014).

Takisto príspevky Prof. Schauppa prinášajú dobré vhľady ako aj príspevok Prof. Wolberta k významu pojmu a skutočnosti „práva“.

Poznámky dr. Zisslerovej k obriezke sú objasňujúce a jasné. Príspevok Prof. van Iersela k úlohe Katolíckej Cirkvi  v Holansku prináša významné aspekty. Obrovský ústup členov kresťanských cirkví však neprichádza prekvapivo vôbec k téme.

Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD; Moedling, Rakúsko.

 

By |9. mája 2015|Categories: Aktuality|

About the Author: