Výskumná činnosť Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Home/Aktuality/Výskumná činnosť Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Výskumná činnosť Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Výskumná činnosť podaných projektov:

  1. Účasť na projekte a víťaz výberového konania (verejné obstarávanie) pre oblasť – 6.1.10. Experti SK – v rámci projektu : „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“ číslo CBC02/PSK-I/043, spolufinancovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, prebiehajúceho v Prešove od júl 2016 – do 30 apríl. 2017. Aktivita EXPERTOV – v rámci projektu bola podporená sumou – 3000 Eur.
  2. Radoslav Lojan, PhD. – spoluriešiteľ na medzinárodnom projekte: RE-LEARNING TO BE HUMAN FOR GLOBAL TIMES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES (Znovu sa naučiť byť ľudským pre globálny vek: výzvy a príležitosti) Council for Research in Values and Philosophy (CRVP), Catholic University in America, Marec 2016 – December 2018.
  3. Radoslav Lojan, PhD. – spoluriešiteľ na KEGA č. 015KU-4/2016 – Elektronická učebnica teórie sociálnej práce.

 

By |28. apríla 2018|Categories: Aktuality|

About the Author: