Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta

Home/Aktuality/Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta

Multidisciplinárna starostlivosť o detského onkologického pacienta

V stredu 3.3.2021 podvečer sme v rámci Inštitútu aplikovanej etiky prof. A. Spesza Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovali webinár zameraný na multidisciplinárnu starostlivosť o detského onkologického pacienta. Naše pozvanie prijali z neziskovej organizácie Svetielko pomoci – jeho riaditeľka Miroslava Hučíková a sociálna pracovníčka Mgr. Zdenka Behunová.

V úvode nám stručne predstavili činnosť ich organizácie, ako aj osobnú skúsenosť so smrťou dieťaťa, ktorá viedla k založeniu tejto organizácie. Následne sa venovali službám mobilného hospicu, špecializovanému sociálnemu poradenstvu s rodinami s onkologicky chorými deťmi, psychosociálnej podpore, ako aj ďalším formám pomoci, ktoré poskytujú – materiálnu, finančnú.  V závere nám objasnili, ako sa ich činnosť pozmenila v súvislosti s COVID, kedy sa väčšina aktivít preniesla do online priestoru.

By |3. marca 2021|Categories: Aktuality|

About the Author: