Publikácia „Social Work with People with Mental Disorders in Slovakia“

Home/Aktuality/Publikácia „Social Work with People with Mental Disorders in Slovakia“

Publikácia „Social Work with People with Mental Disorders in Slovakia“

Práca s osobami s duševnými poruchami si vyžaduje od sociálnych pracovníkov špecifické požiadavky. Je dôležité, aby sociálni pracovníci dokázali efektívne pracovať s touto zraniteľnou skupinou. Na to je potrebná kvalitná príprava budúcich sociálnych pracovníkov, ktorá rozvíja ich profesijné kompetencie a zručnosti. Cieľom publikácie „Social Work with People with Mental Disorders in Slovakia“ (M. Šuľová) je analyzovať sociálne služby primárne zamerané na ľudí s duševnými poruchami na Slovensku. Preskúmať proces a zistiť metódy sociálnej práce s touto cieľovou skupinou. Identifikovať problémy súvisiace s pomocou tejto cieľovej skupine. Výskum bol realizovaný v kvalitatívnej metodológii. Výskumný súbor tvorili pracovníci zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú primárne zamerané na ľudí s duševnými poruchami. Publikácia môže napomôcť k príprave budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníkov z iných pomáhajúcich profesií pre prácu s klientmi s duševnými poruchami. Rovnako aj k rozšíreniu poznatkov sociálnych pracovníkov z oblasti metód sociálnej práce s ľuďmi s duševnými poruchami, ktoré môžu využiť vo svojej dennej praxi.

By |19. decembra 2022|Categories: Aktuality|

About the Author: